Lulebo

Ledningsgrupp

 

Erik Öhrling

VD

kontakta mig

Tel. 0920-23 67 47

Carl-Axel Sundbaum
Fastighetschef
Tf chef fastighetsutveckling
kontakta mig

Tel. 0920-23 67 51

Mathias Uvemo

Chef Affärsutveckling

kontakta mig

Tel. 0920-23 67 77

Eva Holmberg

Chef Marknad/Kommunikation

kontakta mig

Tel. 0920-23 67 49

Anna Lundström

Administrativ chef

kontakta mig

Tel. 0920-23 67 54