Återställande av parkeringshuset på Lävägen

Under våren 2018 rasade taket på Lulebos parkeringshus på Lävägen in på grund av de onormalt stora och tunga snömängderna. Lyckligtvis uppstod inga personskador. I oktober 2021 är det färdigställda parkeringshuset äntligen färdigt och redo att tas i bruk.

Efter utredning av orsakerna till raset samt utvärdering av olika alternativ till åtgärder beslutade Lulebo att parkeringshuset skulle återuppföras. Det övre våningsplanet i det befintliga parkeringshuset skulle rivas och ett nytt våningsplan skulle sedan byggas ovanpå den befintliga bottenvåningen. Information om Lulebos planer gick ut till berörda hyresgäster i november 2019. Tyvärr överklagades upphandlingen och både start och genomförande av projektet försenades. Inte förrän av 2021 kunde Lulebo äntligen påbörja återuppförandet av parkeringshuset. 

Under projektets gång har alla berörda hyresgäster haft tillgång till tillfälliga parkeringsplatser utomhus inom samma område och i september 2021 var parkeringshuset äntligen klart att tas i bruk. Nya kontrakt har tecknats med hyresgästerna som flyttar in igen den 1 oktober - två månader innan beräknat inflyttningsdatum.

Slutresultatet - ett attraktivt hus med bredare platser och fräscha ytskikt
Det färdiga, delvis nya parkeringshuset är en attraktiv byggnad i modern stil och med samma format, standard och funktionalitet som den tidigare byggnaden. Bilplatserna på det nya, övre våningsplanet är bredare för att passa moderna bilar och det totala antalet platser i det nya parkeringshuset minskar därför något jämfört med tidigare. Den nedre våningen i parkeringshuset har uppfräschade ytskikt med asfalterat golv och ny färg på väggarna. 

100 platser med möjlighet till elbilsladdning
Alla uthyrningsbara platser i parkeringshuset har utrustats med helt nya motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för användarna. Huvarna, som styrs med hjälp av en ny app, erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Platserna har också fått individuell mätning och debitering av el som gör det möjligt för alla hyresgäster att påverka sin förbrukning och kostnad.