Projektet genomförs i fyra etapper under fyra år - så här berörs ni: