Projektet genomförs i tre steg under två år - så här berörs ni: