Lulebo

Serviceindex 2019

Serviceindex består av 4 delområden som omfattar 4-13 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos servicekvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever:

  • Att de blir tagna på allvar som kunder, ca 72 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Tryggheten och säkerheten i fastigheten och närområdet, ca 74 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Städning och skötsel inne och ute, ca 65 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Förvaltningens insatser för att hjälpa till när fel anmäls ha uppstått, ca 77 % svarar ganska bra eller mycket bra.