Lulebo

Produktindex 2019

Produktindex består av tre delområden som omfattar 4 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos förvaltningskvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever trivsel, utrustning och funktioner i Lulebos:

  • Lägenheter, ca 70 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Allmänna utrymmen, ca 78 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Utemiljöer, ca 61 % svarar ganska bra eller mycket bra.

- samt hur Lulebo hanterar löpande förvaltningen av dessa.