Lulebo

Attraktivitet, profil och trend 2019

Lulebos kundundersökning innehöll också 17 frågor som mäter företagets attraktivitet och profil och hur trenden ser ut.

Attraktivitet
De tre frågorna inom detta område sammanfattar hyresgästernas samlade bedömning av bostadens läge, tillgång på service och områdets rykte.

Profil
De sex frågorna inom detta område är bedömningar av både service och produkt och indikerar styrkan hos Lulebos varumärke. Kunder har ofta högre förväntningar på företag med starka varumärken.

Trend
De åtta frågorna inom detta område fångar upp hyresgästernas känsla av förändring. De visar om hyresgästerna tycker att saker och ting håller på att bli bättre eller sämre.