Lulebo

Kundundersökning 2019 - resultat

Under hösten 2019 genomförde Lulebo en kundundersökning där alla hyresgäster fick säga sin mening. Undersökningen är ett branschindex vars upplägg används av många andra allmännyttiga bostadsföretag över hela Sverige, vilket innebär att vi nu kan jämföra Lulebos resultat i olika områden med resultatet för många andra företag. När Lulebo gör om undersökningen, preliminärt under hösten 2021, blir det också möjligt att se om, och i så fall på vilka områden vi har lyckats förbättra oss och vår verksamhet och därmed även hyresgästernas upplevelse.

Genomförande – e-postutskick till alla hyresgäster
Kundundersökningen skickades ut via e-post till alla hyresgäster i Lulebos bestånd. Hyresgäster som inte hade registrerat någon e-postadress eller som inte hade uppdaterat sin e-postadress kunde inte delta i undersökningen. Totalt fick ca 6 900 hyresgäster möjlighet att lämna sina synpunkter och ca 48 % valde också att delta.

Kontrollera dina kontaktuppgifter
Logga in på Mina Sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter så är du säker på att du kan vara med nästa gång! Dessutom missar du ingen information från Lulebo.

  Totalt antal lägenheter cirka 7 500  
  Hyresgäster som saknade e-post cirka 400  
  E-postadresser som inte var korrekta cirka 200  
  Totalt antal mottagare cirka 6 900 personer  
  Svarsfrekvens, snitt cirka 48 procent  


75 frågor inom två index; serviceindex och produktindex

Serviceindex består av fyra delområden som omfattar 4-13 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos servicekvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever:

  • Att de blir tagna på allvar som kunder, ca 72 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Tryggheten och säkerheten i fastigheten och närområdet, ca 74 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Städning och skötsel inne och ute, ca 65 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Förvaltningens insatser för att hjälpa till när fel anmäls ha uppstått, ca 77 % svarar ganska bra eller mycket bra.

Här visas totalen för de fyra delområdena inom serviceindex

Gå till sidan om serviceindex för att se resultaten för alla frågor inom de olika delområdena.

 


Produktindex består av tre delområden som omfattar 4 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos förvaltningskvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever trivsel, utrustning och funktioner i Lulebos:

  • Lägenheter, ca 70 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Allmänna utrymmen, ca 78 % svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Utemiljöer, ca 61 % svarar ganska bra eller mycket bra.

- samt hur Lulebo hanterar löpande förvaltningen av dessa.

Här visas totalen för de tre delområdena inom produktindex

Gå till sidan om produktindex för att se resultaten för alla frågor inom de olika delområdena.

 


Attraktivitet, profil och trend
Lulebos kundundersökning innehöll också 17 frågor som mäter företagets attraktivitet och profil och hur trenden ser ut.

Gå till sidan om attraktivitet, profil och trend för att se resultaten för alla frågor inom dessa områden.


Prisvärdhet och hållbarhet
Lulebos kundundersökning innehöll också tre frågor som mäter i vilken utsträckning hyresgästerna upplever att de får valuta för hyrespengarna, om det är prisvärt jämfört med andra alternativ, och om Lulebo bidrar till en hållbar utveckling eller inte.

Gå till sidan om prisvärdhet och hållbarhet för att se resultaten för alla frågor inom dessa områden.