Kundundersökning 2021 - resultat

Bildtext saknas

Under hösten 2021 genomförde Lulebo en kundundersökning där alla hyresgäster fick säga sin mening. Undersökningen är ett branschindex vars upplägg används av många andra allmännyttiga bostadsföretag över hela Sverige, vilket innebär att vi nu kan jämföra Lulebos resultat i olika områden med resultatet för många andra företag. Eftersom vi gjorde samma undersökning med samma frågor även under hösten 2019 kan vi nu jämföra resultatet för 2021 med motsvarande resultat för 2019 och även försöka dra slutsater om vilka faktorer som kan ha påverkat hyresgästernas upplevelse.

Genomförande – e-postutskick till alla hyresgäster
Kundundersökningen skickades ut via e-post till alla hyresgäster i Lulebos bestånd. Hyresgäster som inte hade registrerat någon e-postadress eller som inte hade uppdaterat sin e-postadress kunde inte delta i undersökningen. Totalt fick ca 6 750 hyresgäster möjlighet att lämna sina synpunkter och ca 54 % valde också att delta.

Kontrollera dina kontaktuppgifter
Logga in på Mina Sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter så är du säker på att du kan vara med nästa gång! Dessutom missar du ingen information från Lulebo.

  Hösten 2019   Hösten 2021  
  Totalt antal lägenheter cirka 7 500   cirka 7 500  
  Hyresgäster som saknade korrekt e-post cirka 600   cirka 750  
  Totalt antal mottagare cirka 6 900 personer   cirka 6 750 personer  
  Svarsfrekvens, snitt cirka 48 %   cirka 54 %  


75 frågor inom två index; serviceindex och produktindex

Serviceindex består av fyra delområden som omfattar 4-13 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos servicekvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever:

  • Att de blir tagna på allvar som kunder, ca 74 % (72 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Tryggheten och säkerheten i fastigheten och närområdet, ca 72 % (74 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Städning och skötsel inne och ute, ca 67 % (65 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Förvaltningens insatser för att hjälpa till när fel anmäls ha uppstått, ca 80 % (77 %) svarar ganska bra eller mycket bra.

Procenttalet inom parentes anger resultatet vid undersökningen 2019.

 

Här visas totalen för de fyra delområdena inom serviceindex

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.

Gå till sidan om serviceindex för att se resultaten för alla frågor inom de olika delområdena.

0 Serviceindex 2021, stapeldiagram

 


Produktindex består av tre delområden som omfattar 4 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos förvaltningskvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever trivsel, utrustning och funktioner i Lulebos:

  • Lägenheter, ca 71 % (70 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Allmänna utrymmen, ca 79 % (78 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Utemiljöer, ca 63 % (61 %) svarar ganska bra eller mycket bra.

- samt hur Lulebo hanterar löpande förvaltningen av dessa.

Procenttalet inom parentes anger resultatet vid undersökningen 2019.

 

Här visas totalen för de tre delområdena inom produktindex

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.

Gå till sidan om produktindex för att se resultaten för alla frågor inom de olika delområdena.

5 Produktindex 2021, stapeldiagram

 


Attraktivitet, profil och trend

Lulebos kundundersökning innehöll också 17 frågor som mäter företagets attraktivitet och profil och hur trenden ser ut.

Gå till sidan om attraktivitet, profil och trend för att se resultaten för alla frågor inom dessa områden.


Prisvärdhet och hållbarhet

Lulebos kundundersökning innehöll också tre frågor som mäter i vilken utsträckning hyresgästerna upplever att de får valuta för hyrespengarna, om det är prisvärt jämfört med andra alternativ, och om Lulebo bidrar till en hållbar utveckling eller inte.

Gå till sidan om prisvärdhet och hållbarhet för att se resultaten för alla frågor inom dessa områden.