Planerade nyproduktioner och utvecklingsprojekt

Här presenterar vi en översikt över de kommande renoverings- och nyproduktionsprojekt som Lulebo för närvarande arbetar med förberedelserna inför. Projekten är sorterade i bokstavsordning efter de bostadsområden som berörs. Klicka på rubriklänkarna för att läsa mer om projekten.


Kallkällan, nybyggnation av två punkthus

Inom nordöstra delen av bostadsområdet Kallkällan i Luleå planerar vi att uppföra ett 12- och ett 14-våningshus som med nuvarande utformning tillsammans ger plats för 150 lägenheter.


Örnäset, Edeforsgatan

Inventering för att säkerställa husens och lägenheternas tekniska status och behov.


Vi bygger framtidens Luleå

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Vår uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Ökat fokus på stadsdelsutveckling inom Lulebo
En positiv utveckling i våra stadsdelar är en viktig del av Lulebos strategiska hållbarhetsarbete. Detta arbete utgör också steg på vägen både mot Luleå kommuns övergripande hållbarhetsmål och visionen om fler Lulebor fram till år 2040 och de globala målen inom Agenda 2030.

Attraktiva och hållbara stadsdelar där människor ska kunna leva ett gott liv idag och i framtiden är en viktig förutsättning för denna målsättning.


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos projektverksamhet samt om vårt arbete för stadsdelsutveckling och hållbarhet i tre dimensioner.