Klart med nya lägenheter till drabbade av branden på Hertsön

Bildtext saknas

Ekorrstigen 8, 10 och 12 – dagen efter storbranden. Platsen är nu inhägnad och bevakad. Tillträde är av säkerhetsskäl förbjudet för allmänheten. Foto: Rickard Lindbäck, Lulebo

Strax efter kl 20.00 på kvällen, fredagen den 12 maj 2023, fick Lulebos jourpersonal larm om en allvarlig brand på Ekorrstigen 8, 10 och 12 på Hertsön.

Inga personskador – alla fick tak över huvudet

När Lulebos fastighetschef med medarbetare kort därefter anlände till platsen kunde polis och ambulans informera om att ingen blivit skadad. Man kunde också se att huset inte skulle gå att rädda och att det istället handlade om att arbeta för att förebygga att branden skulle sprida sig.

Under den sena kvällen träffade eller talade Lulebo med alla hyresgäster i huset för att säkerställa att alla familjemedlemmar var i säkerhet samt för att klarlägga det omedelbara behovet av boende. Några valde att bo hos vänner och bekanta och de övriga fick hotellrum i Luleå centrum från och med fredag kväll och några dagar framåt.

Alla drabbade hyresgäster hade giltig hemförsäkring

Till allas stora glädje och lättnad visade det sig att samtliga drabbade hyresgäster hade en giltig hemförsäkring. Det kommer verkligen att underlätta deras tillvaro både på kort och lång sikt, bland annat för att det kommer att ge dem avsevärt bättre möjligheter att återskapa sitt hem.

Lulebo vill erbjuda alla hyresgäster som önskar en ersättningslägenhet

Redan under helgen påbörjade Lulebo sökandet efter tillgängliga lägenheter i motsvarande storlekar, i första hand på Hertsön men även på andra bostadsområden. Ambitionen har varit att erbjuda framför allt barnfamiljer ersättningslägenheter på Hertsön för att drabbade barn ska kunna gå kvar i sina skolor. Vid ett avstämningsmöte på måndag förmiddag kunde vi konstatera att målet var nått - vi skulle kunna erbjuda alla drabbade som önskar ersättningslägenheter. Information om detta och att Lulebo skulle ta kontakt med var och en av hyresgästerna innan Kristi himmelsfärdshelgen gick ut till hyresgästerna under måndag eftermiddag den 15 maj.

Klart med nya kontrakt på ersättningslägenheter 

Under tisdag-onsdag den 16-17 maj har kundmottagare på Lulebos lägenhetsförmedling varit i kontakt med samtliga drabbade hyresgäster för att erbjuda dem ett förstahandskontrakt på en ersättningslägenhet. Varje hyresgäst har förstås själv fått välja om de vill ha den erbjudna lägenheten eller inte. Hyresgäster som tackar nej behöver själva ordna en ny bostad. Hyresgäster som tackar ja och skriver kontrakt på ersättningslägenheten får behålla sin nuvarande kötid och har därmed möjlighet att genast börja söka nya lägenheter hos Lulebo.

Inflyttning direkt och under de kommande veckorna

Redan under tisdagen hade sju hyresgäster skrivit på ett nytt hyreskontrakt och de övriga hyresgästerna fick sina nya kontrakt under onsdagen. De flesta blir kvar på Hertsön men några flyttar till nya bostadsområden. Sju av hyresgästerna får möjlighet att flytta in redan under de närmaste dagarna medan några flyttar in den 1 juni och några under juli.

När det värsta händer...

Det har varit några otroligt tuffa dagar för våra hyresgäster på Ekorrstigen 8, 10 och 12 och ännu finns det mycket kvar för dem att göra och fixa innan deras liv är tillbaka i vardagen! Vi på Lulebo är förstås väldigt ledsna för hyresgästernas skull men vi känner oss ändå glada över att vi så snabbt kunde få ihop nya, fungerande bostadslösningar för var och en av dem.

 

För mer information

Eva Holmberg, Marknads- och kommunikationschef, Lulebo
Tel: 0920-23 67 49, eller via e-post