#Jobbchansen kom till Hertsön!

231024 Jobbchansen

Den 24 oktober ordnade Lulebo, tillsammans med Kompetenslotsen Luleå kommun och Arbetsförmedlingen, ett rekryteringsevent på den nya mötesplatsen på Hertsön.

Ett tiotal företag med rekryteringsbehov fanns på plats för att berätta om sin verksamhet och vilka kompetenser och personligheter de behöver.

Många besökare hittade också till lokalen på Domherregränd 5 och fick möjlighet att träffa både arbetsgivare och representanter från Lulebo för att prata jobb och ta en fika eller för att få hjälp av Kompetenslotsen med CV-skrivning.

Summeringen från de deltagande företagen var att det blev ett riktigt bra event och att man fått många bra möten med intressanta kandidater. Trycket i lokalen upplevdes också som optimalt med goda möjligheter att hinna prata ordentligt med varandra.

Här kan du lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten som gjorde ett reportage från rekryteringseventet!

Hertsöpiloten - för utveckling av nya tankar och arbetssätt

Lulebo ser Hertsön som en stadsdel med stor potential. Platsens läge i förhållande till stadens centrum såväl som dess absoluta närhet till både naturen och vattnet är faktorer som kan utvecklas och nyttjas mycket mer. Här finns också ett bra utbud av fritidsaktiviteter, ett starkt civilsamhälle, god offentlig service och handel i stadsdelens eget centrum.

Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill Lulebo arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika möjligheter och utmaningar som finns i området. Under hösten 2021 påbörjades de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet Hertsöpiloten och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.

"Jag är med" - fler i sysselsättning

Jag är med är en del av Lulebos Hertsöpiloten och en satsning som riktar sig till arbetssökande och till rekryterare/arbetsgivare som vill ta ett större ansvar i samhällsbygget.

Vi vill att alla ska inkluderas i yrkeslivet med sina unika resurser och kompetenser och vi samverkar med andra aktörer för att nå dit!

Här kan du läsa mer om detta

Mer om Hertsöpiloten

Ytterligare tre fokusområden och aktiviteter är också på gång inom Hertsöpiloten:

  • Stabil grogrund (med barn och unga i fokus)
  • Trygga, trivsamma kvarter (ökad trivsel och trygghet)
  • Hållbar, attraktiv stadsdel (platsens attraktivitet på kort och lång sikt).

Under 2022 och 2023 har Lulebo genomfört flera olika typer av dialoger, både enskilda och bredare, med lokala aktörer och intressenter på Hertsön (föreningar, företag, kommunala verksamheter och privatpersoner). 

Vi har också påbörjat iordningställandet av en ny mötesplats (f d Servus) på Domherregränd 5 på Hertsön. Uppstart av verksamhet för Hertsöborna planeras till hösten 2023.


Läs mer