Därför finns det inga lediga Lulebolägenheter hos Bostad Luleå (eller hos Lulebo)

De senaste åren har den kommunala bostadsförmedlingen, Bostad Luleå, skött både lägenhetskö, lägenhetsförmedling och beslut om akut medicinsk förtur för Lulebos räkning. Nu ska alla dessa aktiviteter flytta tillbaka, hem till Lulebo.

Avvecklingen av den kommunala bostadsförmedlingen, Bostad Luleå, har påbörjats och arbetet med att flytta Lulebos lägenhetskö och lägenhetsförmedling tillbaka hem till Lulebo pågår för fullt.

Inga lediga lägenheter har skickats till Bostad Luleå sedan mitten av november
Som ett led i överflyttningsprocessen skickar Lulebo, sedan mitten av november, inga lediga lägenheter till Bostad Luleå för publicering och därför har antalet lediga lägenheter på Bostad Luleås hemsida minskats för varje dag som gått. Nu har Bostad Luleå hyrt ut eller återlämnat alla lediga lägenheter till Lulebo och därför finns det inte längre några lediga Lulebo-lägenheter på Bostad Luleås hemsida.

Från och med januari 2021 förmedlar vi på Lulebo själva våra egna lediga lägenheter
Från och med den 4 januari kan alla som vill själva registrera sig i Lulebos nya lägenhetsköer. De som idag står i Bostad Luleås lägenhetskö och som har betalat köavgiften kan också flytta med sig och behålla sin kötid.

Två lägenhetssläpp på Lulebos hemsida – den 4 januari och den 11 januari
Den 4 januari börjar vi släppa lediga studentlägenheter för intresseanmälan och den 11 januari börjar vi släppa övriga lediga lägenheter för intresseanmälan. Då kan alla som registrerat sig i Lulebos nya lägenhetsköer lämna intresseanmälningar på lediga objekt.

Ingen information om lediga Lulebo-lägenheter kan lämnas förrän den 4 och 11 januari
Tyvärr kan överflyttningen av kön kan inte genomföras utan att uthyrningen av lediga lägenheter stoppas under en period.

  • Bostad Luleå måste ju först avsluta sin verksamhet för att kunna summera köstatusen och leverera en kölista till Lulebo.
  • Lulebo kan inte släppa de lägenheter som finns lediga för intresseanmälan förrän de som står i dagens lägenhetskö haft en chans att registrera sig i de nya köerna och flytta över sin kötid.

Vi måste helt enkelt försöka stå ut med att ingen information om lediga lägenheter kommer att finnas tillgänglig förrän den 4 januari (då lediga studentlägenheter börjar släppas) och den 11 januari (då övriga lediga lägenheter börjar släppas). Vi på Lulebo hoppas på förståelse från alla lägenhetssökande.