Lulebo

Information till hyresgäster

Här hittar du och kan du läsa eller ladda ner den information som Lulebo skickar ut till hyresgästerna i våra trygghetsboenden. Klicka på länken "Ladda ner PDF" för att ta del av informationen.

 Händelse  Trygghetsboende  Läs mer
 2020-08-10: Hissreparation, porttelefon, portkod m.m.  Bergnäset  Ladda ner PDF
 2020-07-03: Invigning och sommaraktiviteter  Råneå  Ladda ner PDF
 2020-06-05: Sommaraktiviteter, nya trivselvärdar och kick-off inför hösten  Samtliga  Ladda ner PDF
 2020-05-06: Förlängt uppehåll, nya trivselvärdar och andra kontaktvägar  Samtliga  Ladda ner PDF
 2020-04-23: Rädsla för smittspridning på trygghetsboende  Mjölkudden  Ladda ner PDF
 2020-03-19: Trivselvärdsaktiviteter inställda för att hindra smittspridning  Samtliga  Ladda ner PDF
 2020-03-13: Om Corona, trivselvärdsfunktionen och vårens aktiviteter  Samtliga  Ladda ner PDF
 2020-03-12: Information med anledning av Corona  Samtliga  Ladda ner PDF