Lulebo

HLU

Ansökan hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll gör det möjligt för hyresgästen att ansöka om inre lägenhetsunderhåll för kategorierna tapeter, golv och övrigt. Belopp för hur mycket det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet kan uppgå till årligen regleras mellan Lulebo och Hyresgästföreningen.

Här presenteras hur ni går tillväga för att ansöka om HLU.

Så här går det till
Endast hyresgäst med förstahandskontrakt har möjlighet att ansöka om HLU. Är hyresavtalet uppsagt av hyresvärden eller av hyresgästen avslås ansökan, detsamma gäller om sökande har skuld till Lulebo.

Ansökan lämnas till Kundcenter, Köpmangatan 27. Alternativt skickas per e-post till Kundcenter. Ansökningsblanketter finns hos Kundcenter, och här för utskrift:


Ansökningsblanketter HLU  
Färg och tapet - eget arbete Persienner
Golvslipning - linoleummatta Sprutlackering
Golvslipning - parkettgolv Tapetsering, takmålning
Linoleummatta - ny  


Ansökan om HLU görs för specifikt rum och ärende (golv, tapeter, övrigt). Efter att komplett ansökan lämnats in kontrolleras saldo för respektive HLU, samt antal år sedan senaste åtgärd utfördes gällande ansökt HLU. Beroende på olika omständigheter kan vår svarstid uppgå till tre månader.


Tidsintervaller

Följande tidsintervaller ska minst ha uppnåtts sedan senaste underhållsåtgärd:

Tapeter och ommålning: 13 år
Övrigt: Nya persienner, sprutlackning luckor/innerdörrar: 11 år

Golv
Slipning av linoleummattor: 11 år
Byte linoleummatta: 22 år
Lackning och slipning av parkettgolv: 11 år


Godkänd ansökan
Vid godkänd ansökan meddelas hyresgästen.

Avslag ansökan
Uppfylls inte kraven för HLU-saldot eller år sedan åtgärd avslås ansökan och hyresgästen kontaktas. Önskar hyresgästen bestrida avslaget ska Bovärden kontaktas för vidare utredning.

Frågor om HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) besvaras av din Bovärd.