Lulebo

Hertsön - utemiljö

Våren 2019 påbörjade Lulebo en översyn av lekplatser och utemiljö på samtliga områden inom vårt bestånd på Hertsön. Resultatet av detta blir bland annat att vi under 2020 ersätter viss uttjänt lekutrustning med ny och som uppfyller gällande krav. Samtidigt fortsätter vi se över övrig utemiljö på Hertsön.

Under sommaren 2020 utförs omfattande insatser gällande utemiljön på Hertsön. Här presenteras vad som är aktuellt och vad som är planerat att utföras under 2021.

Sommar och höst 2020

  • Ny lekplatsutrustning monteras på en del gårdar, på ytor där det tidigare fanns lekplatsutrustning. Sandytor där det tidigare funnits lekplatsutrustning och som inte ersätts med ny blir grönyta istället.
  • Nya uteplatser med eldstäder och vindskydd sätts upp eller renoveras. Det berör Hallonstigen, Smultronstigen och Åkerbärsstigen, samt Forellgränd, Havsöringsgränd, Abborrgränd och Mörtgränd. På de områdena målas samtliga uthus och tvättstugor om under sommaren.
  • Buskar och träd får en översyn, i vissa fall tas de bort. Gäller hela Hertsön.
  • En översyn av utemöbler görs och ersatts av nytt där det saknas, eller där möblemanget är trasigt. Gäller hela Hertsön

Sommar och höst 2021

  • Gällande utemiljön på gården på Smultronstigen 18–26 görs ingenting under 2020. Anledningen är att vi planerar för kulvertbyte där 2021 och att kulverten kommer att gå över gården, där uteplatsen är tänkt att placeras (på nuvarande plats).
  • Garage- och parkeringsprojektet som var tänkt att bli av under 2020 är av olika anledningar framflyttat till 2021. Detsamma gäller balkonger och andra planerade renoveringar.
  • Aktivitetsytor på område 5 (Storviltsjägaren) och område 6 (Pälsjägaren) påbörjas hösten 2020, eller under 2021.

Eftersom det rör sig en del hantverkare och maskiner på gårdarna under tiden arbeten utförs ber vi er om hänsyn och försiktighet.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta förvaltare Jonas Seger på telefon 0920-23 67 61.