Lulebo

Gårdsgruppen Solgula

Vid ett besök av representanter för Lulebo visade Margareta Lundberg och Sinikka Palmu i gårdsgruppen Solgula på Porsön exempel på vad gårdsgruppen har åstadkommit. Från vänster i bild: Anna-Stina Nordmark Nilsson Vd Lulebo, Margareta Lundberg och Sinikka Palmu aktiva i gårdsgruppen, Thomas Thyni Förvaltare hos Lulebo.

Margareta Lundberg och Sinikka Palmu berättade att Solgula är en mycket aktiv gårdsgrupp. Under besöket visade de prov på vad gårdsgruppen har åstadkommit den senaste tiden. Ett exempel är tillskapandet av bänkar och plattytor som gett naturliga samlingsplatser för vuxna kopplat till lekplatserna i bostadsområdet.

Gårdsgruppen sköter även om och målar betongjärvar och betonggrisar som används för att minska biltrafiken i området. De planterar blommor och buskar och målar och sköter om bänkar och staket, allt för att göra det hemtrevligt och fint. Inför vintern planerar det att pynta kvarteret med belysning i befintliga träd.

Gårdsgruppen är aktiv och mån om grannsämjan och om att sköta om sitt område och skapa aktiviteter för grannsamverkan. Margareta Lundberg säger att det är stora fördelar med gårdsgruppen.

- Vi har lärt känna våra grannar bättre. Alla i gruppen är engagerade och jobbar för att det ska vara fint och inte förekomma störningar i vårt boende. Nätverket på gården ger oss trygghet när vi vet vilka vi är.

- På vårt område förekommer till exempel inget klotter. Vår uppfattning är att det som är fint bromsar upp lusten att förstöra, tillägger Sinikka Palmu.

Starta gårdsgrupper

Har ni funderat på att starta en gårdsgrupp? Tveka inte, det är enkelt och ni får stöd och hjälp att komma igång hos er Bovärd.

Kontaktuppgifter finns i Min adressbok efter inloggning på Mina sidor.

Eller ring 0920-23 67 00.

Lycka till!


Mer om boinflytande

Läs mer på Sabos webbplats om definitionen av boinflytande.

LÄNK

Ann-Stina Nordmark Nilsson är mycket entusiastisk över det stora gårdsengagemang som Margareta Lundberg och Sinikka Palmu vittnar om.
- Det här ett föredömligt exempel på hur boinflytande fungerar när det är som allra bäst, konstaterar Lulebos Vd.


Fakta gårdsgruppen Solgula

Adress: Professorsvägen 67-135, kvarteret Studenten, Porsön.
Gruppen startades 2012 i syfte att se till att gården som renoverades 2002-2004 ska bevaras i gott skick genom gemensamma insatser. Gruppen har 16 medlemmar.


I början av varje sommar sedan starten har gruppen ordnat en fixardag. Då målas bland annat vädringsstället, redskapsboden och staketet runt lekplatsen, samt bänkar, bord och betongblock (trafikhinder).

Under fixardagen placeras även blomlådor ut på gården. Lulebo har bidragit till blommor, blomjord och material som används under fixardagen.


Publicerad 2018-09-05