Frågor och svar om Lulebos uppdatering av IT-system

Det finns två skäl:
Det ena är att den gamla versionen av affärssystemet baserade sig på gammal teknik och Lulebo var nu tvungen att byta. T ex kan vi nu erbjuda Bank-id inloggning som varit väldigt efterfrågat från våra hyresgäster, samt att hemsidan är helt mobilanpassad.

Det andra är att Lulebos leverantör av affärssystemet meddelade att man fortsättningsvis endast levererar affärssystemet via sin molnlösning. Detta medförde att vi var tvungna att flytta upp affärssystemet i molnet.

Orsaken till att Lulebos app har stängts ner är att den använde sig av en egen lösning för inloggning som utvecklades långt tidigare. Därefter har övriga leverantörer anpassat sig till dess lösning. I och med att Lulebo var tvungen att göra en stor uppgradering av två IT-system slutade leverantörerna stödja denna lösning och därmed slutade appen att fungera.

Lulebo hade då som enda val att starta med att nyttja de befintliga integrationer för webbokning som finns mellan affärssystemet och bokningssystemet för tvättstugor och bastu.

Det är anledningen till att våra hyresgäster idag endast når bokningssystemen för motorvärmarstyrning och bokning av tvättstuga och bastu via inloggning på Mina sidor.

   

Efter uppgradering av våra IT-system i oktober 2022 pausades webbfelan. Nu är den åter i drift.

För att göra en felanmälan via WebbFelan, logga in på Mina sidor och välj Kontrakt. Där kan du registrera och följa dina ärenden. Beskriv felet så tydligt som möjligt, det hjälper oss att fortare åtgärda din felanmälan.

Akuta fel ska alltid anmälas via telefon 0920-23 67 40

Vid akuta fel som exempelvis nedanstående ska du alltid ringa felanmälan på tel. 0920-23 67 40:

  • fel som kan medföra risk för vattenskador
  • när kyl och frys är helt ur funktion
  • när lägenhetsdörren eller ett fönster inte går att stänga
  • Ringer du utanför telefontid får du ett telefonsvar som hänvisar till vårt journummer.

Läs mer här!

Uppdaterat 2022-11-15

En stor utmaning för Lulebo är att de flesta av våra leverantörer går mot att enbart leverera system baserade på egna molnlösningar samt att man samtidigt utvecklar egna app-lösningar för att nå funktioner som finns i systemen.

Det är samtidigt förknippat med en hel del utmaningar att utveckla en egen app som hela tiden måste underhållas för att vara uppdaterad och integrerad mot flera olika standardsystem. Exakt hur det kommer att se ut med app-lösning har vi inte svar på idag. Detta måste vi fördjupa oss i och utreda vidare.

   

Ja, den molnbaserade webplattformen innebär att modern teknik för mobilanpassning nu används. Detta innebär att webben och bokningssystemet för våra tvättstugor och bastu är uppbyggd på mobilanpassad teknik.

   

Lulebo har under de senaste åren jobbat för att uppdatera system och lösningar i syfte att möta dagens hyresgästbehov avseende enkla och effektiva IT-tjänster i syfte att underlätta vardagen.

Dessa IT-tjänster ska använda modern teknik som bygger på säkra lösningar. Något annat är inte acceptabelt för Lulebo då säkerheten är extremt viktig i dagens samhälle. Ett exempel är det införda Bank-id för säker inloggning.

   

Vi jobbar på en lösning men om det kommer att visas på samma sätt som tidigare är oklart i dagsläget.

   

Ja, bytesbanken finns kvar. Du hittar den i den nedfällningsbara listan med val (drop down menyn) efter inloggning på Mina sidor.

Arbetet med att lösa visning av HLU-saldo på Mina sidor pågår hos vår leverantör. I dagsläget (2022-11-16)  kan vi dock inte lämna mer precis information om när det kan förväntas vara i drift.