Lulebo

Förnyelse av fjärrvärmenätet

Rosafärgade linjen visar etapp 1, grön linje etapp 2, och blå linje etapp 3.

Under sommaren 2020 kommer Luleå Energi att förnya delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De drygt 45 år gamla huvudledningarna längs Storgatan 17 till Tullgatan/Skeppsbrogatan behöver bytas ut mot nya. Det görs för att även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans. I samband med omläggningen görs även nya elmatningar och anslutningar av fjärrkyla. Luleå Energi kontaktar dig som bor eller verkar i området för att du ska få den information du behöver.

Arbetet pågår under sommaren med start vecka 19 och genomförs i etapper. Detta innebär att boende inte berörs under hela projekttiden. Trottoarer längs Storgatan är öppna under hela projektet och arbetet skärmas av med så kallade soundgards som reducerar både damm och buller.

Luleå Energi arbetar tillsammans med Luleå kommun och entreprenörer med att ta fram planer för att projektet ska innebära så lite besvär som möjligt för de som berörs.

Den preliminära tidplanen ser ut på följande sätt:

  • Etapp 1: start vecka 19 till mitten på juni.
  • Etapp 2: mitten på juni till mitten på juli. Rådstugatan är enbart avstängd för trafik under tre dagar.
  • Etapp 3: mitten på juli till oktober. Denna etapp kommer eventuellt delas upp i två etapper.

Luleå Energi återkommer fortlöpande under projektet med mer information. Klicka här för aktuell driftinformation från Luleå Energi.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Luleå Energi på telefon 0920-26 44 00, eller via e-post.