Förhandlingarna om hyrorna 2023 går vidare

Trots ett flertal förhandlingstillfällen om den årliga hyreshöjningen har någon överenskommelse inte kunnat nås mellan Hyresgästföreningen och Lulebo.

År 2022 enades Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen om en trepartsöverenskommelse. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen. Årshyresförhandlingarna ska enligt överenskommelsen baseras på fem faktorer som speglar den allmänna ekonomiska utvecklingen och samtidigt är relevant för hyresrättens utveckling. De fem faktorerna är:

  • Kostnader för förvaltning och underhåll
  • Kostnader för kommunala taxor och avgifter
  • Räntekostnader
  • Konsumentpriser
  • Ekonomisk tillväxt

Då det här är en ny förhandlingsmodell har det öppnat för nya infallsvinklar och nya tolkningar.

- Vi har haft en bra dialog med Hyresgästföreningen en längre tid och vi skulle mycket hellre ha sett en lösning via förhandlingar. Men vi har inte kunnat enas och därför har Lulebo sökt medling hos Hyresmarknadskommittén, säger Lulebos Vd Erik Öhrling och fortsätter:

- Under de senaste åren har vår bransch drabbats av stora kostnadsökningar och Lulebo har ett väldigt ambitiöst program för förebyggande underhåll och renovering. Därför är det viktigt för bolaget att hyresnivåerna sätts i paritet med kostnadsutvecklingen.

För mer information

Erik Öhrling, Vd, Lulebo
Tel: 0920-23 67 00, eller via e-post

Fakta Hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell partssammansatt kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta. Källa: https://hyresmarknadskommitten.se