Norrmedia skriver om köflytten

2021-11-25: Norrmedia skriver om köflytten och att det är många som ännu inte har flyttat över sina köpoäng från Bostad Luleås kö till Lulebos, trots flera påminnelser från Lulebo. Har du ännu inte flyttat över dina köpoäng måste du göra det senast 31 december 2021, därefter är det för sent att rädda dina köpoäng!