Etapp 3: Järv-, Rådjur-, Ekorr- och Vesslestigarna