Etapp 3: Järv-, Rådjur-, Ekorr- och Vesslestigarna

I början av maj 2021 påbörjade Lulebo det efterlängtade, fleråriga projektet för förbättrade parkeringsmöjligheter på Hertsön. Först ut (våren, sommaren och hösten 2021) var Åkerbärsstigen, Smultronstigen och Hallonstigen. Etapp 2 och 3 utförs 2022 och 2023 och berör adresser i kvarteren Storviltsjägaren och Pälsjägaren: Lo-, Bäver-, Hjort- och Utterstigarna, samt Järvstigen och Rådjursstigen. Ekorrstigen och Vesslestigen beräknas utföras 2024 samtidigt med Mörtgränd, Havsöringsgränd, Forellgränd och Abborrgränd.

Följande åtgärder utförs i etapperna 2-4

  • Befintliga garage med motorvärmaruttag rivs eller renoveras. De garage som rivs ersätts med nya liknande kallgarage med parkeringsplatser som är 35 cm bredare än platserna i de tidigare garagen (2,85 meter jämfört med 2,5 meter). I garage som renoveras behålls den befintliga bredden på platserna (2,5 meter). 
  • Befintliga parkeringsplatser med motorvärmarstolpar utomhus renoveras med avseende på ytskikt och målade linjer. Smalare platser breddas från 2,3 meter till 2,5 meter för att passa bättre för dagens bilar. Platser som redan från början är 2,5 meter behåller samma bredd.
  • De nya/renoverade bilplatserna utrustas med nya motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för användarna. Huvarna, som styrs med hjälp av en app (Zpark), erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Man kan bara använda ett uttag åt gången.
  • Markytor i anslutning till garageplatser och parkeringar åtgärdas.
  • I samband med dessa åtgärder utförs även arbeten med att förbättra utebelysningen i syfte att öka säkerheten och tryggheten i bostadområdena.

Så här går det till – steg för steg

  1. För att kunna starta och genomföra projektet och förbättringsåtgärderna enligt plan krävs att Lulebo säger upp nuvarande hyresavtal för de garage och bilplatser som berörs i den aktuella etappen av projektet.
  2. Lulebo ställer i ordning en grusad yta där berörda hyresgäster kan parkera sina bilar under hela byggtiden. Parkeringsytorna erbjuder fri parkering utan avgift men inga specifika, numrerade platser. Parkeringstillstånd krävs.
  3. När arbetet på det aktuella området är slutfört erbjuds de som initialt hyrde berörda garage eller parkeringsplatser förtur till de nya platserna.

Etapp 3 - 2023

Etapp 3 berör garage och eventuellt bilplatser på Järvstigen och Rådjursstigen och beräknas genomföras 2023. Under första halvan av 2022 skickas ett rekommenderat brev till er som innehåller uppsägning av ert garage- och/eller bilplatsavtal. OBS! Det är viktigt att ni hämtar ut brevet inom angiven tid.

  • Innan etapp 3 påbörjas postas ett personligt parkeringstillstånd till hyresgäster med bilplatsavtal. Parkeringstillståndet ska användas under tiden renoveringarna pågår.

För berörda i etapp 4 (2024) lämnas ytterligare information i ett senare skede.