Brand i garagelänga på Björkskatan

Brand i garagelänga på Björkskatan

Under natten mot tisdagen den 25 juni utbröt en brand i en av Lulebos garagelängor på Lävägen. Räddningstjänsten var snabbt på plats, släckte branden och blev kvar med två man under natten. Ingen spridning av branden och inga personskador har rapporterats. Polisen har spärrat av platsen och genomför nu en teknisk utredning för att klarlägga hur branden uppstod.

Garagelängan innehöll totalt nio platser som alla är brandskadade. Lulebo har på morgonen talat med och informerat alla berörda hyresgäster om hur de behöver agera för att få hjälp av sina försäkringsbolag. Vi kommer också att erbjuda hyresgästerna alternativa parkeringsplatser på samma bostadsområde.