Bostad Luleå föreslås upphöra

Lulebo har sagt upp avtalet med Bostad Luleå från och med årsskiftet 2020/2021, därför har stadsbyggnadsförvaltningen lämnat ett förslag till stadsbyggnadsnämnden att bostadsförmedlingen ska upphöra. Förslaget tas upp till beslut vid ett sammanträde i stadsbyggnadsnämnden i augusti 2020.

Läs stadsbyggnadsförvaltningens pressmeddelande här

Här följer frågor och svar på vad som gäller om stadsbyggnadsnämnden bifaller förslaget att bostadsförmedlingen ska upphöra:

Hur länge har avtalet funnits och varför skapades den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå?
Luleå kommun antog under december 2015 bestämmelser om kommunal bostadsförmedling och gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skapa ett förmedlingsorgan; Bostad Luleå. Bostad Luleå skulle arbeta aktivt för att samla Luleås hyresvärdar på ett ställe för att ge bostadssökande tillgång till ett större, samlat utbud av bostäder vilket skulle öka attraktiviteten för Luleås bostadsmarknad och förenkla för den som söker bostad. Avtalet mellan Bostad Luleå och Lulebo ingicks den 25 oktober 2016.

Varför har Lulebo sagt upp avtalet?
Den ursprungliga tanken var att fler fastighetsägare skulle ansluta sig till den kommunala bostadsförmedlingen, men eftersom det inte har skett har vi valt att säga upp avtalet för att själva ta över bostadskön och förmedlingen för våra egna lägenheter. Lulebo vill också förändra och förbättra bostadskön och förmedlingen för att skapa ett mer rationellt arbetsflöde och samtidigt förenkla för nya Lulebor och göra hyresrätten som boendeform mer tillgänglig och attraktiv. Lulebo lämnade sin skriftliga uppsägning den 20 december 2019.

Vad händer nu med förmedlingen av Lulebos lägenheter?
Under förutsättning att stadsbyggnadsnämnden beslutar att lägga ned Bostad Luleå kommer Lulebo att ta över den befintliga bostadskön och alla processer för förmedlingen av Lulebos lägenheter.

Hur påverkar detta Lulebos hyresgäster?

 • Lulebo tar bort avgiften och det blir kostnadsfritt att stå i Lulebos bostadskö. Man behöver regelbundet uppdatera sina uppgifter för att behålla sin köpoäng, men det kostar ingenting att stå i kön.
 • Det blir enklare att vara hyresgäst, att stå i bostadskö och att söka lägenhet hos Lulebo.
 • Befintliga och blivande hyresgäster får EN kontaktpunkt där de kan få svar på alla typer av frågor.
 • Lulebo kan lämna bättre och bredare service med information och svar på frågor om både uthyrningsprocessen och om bolagets produkter (bostäder) och tjänster till befintliga och blivande hyresgäster.

Hur kommer överflyttningen att gå till?

 • Lulebo kommer att göra allt för att så många som möjligt i den befintliga kön ska välja att flytta över. Därför är det viktigt att du redan idag loggar in och kontrollerar att dina kontaktuppgifter hos Bostad Luleå stämmer.
 • Alla som står i Bostad Luleås bostadskö blir erbjudna att flytta över sin kötid till Lulebos bostadskö.
 • De som väljer att flytta över får behålla sin kötid.
 • Enligt bland annat GDPR kommer de att behöva lämna sitt godkännande för att överflyttningen ska kunna ske.
 • Lulebo kommer att göra allt för att ingen ska missa förändringen och chansen att flytta sina köpoäng. Vi kommer under lång tid att informera både brett (till alla som bor i Luleå och Norrbotten) och individuellt (till alla befintliga hyresgäster och till alla som står i Bostad Luleås bostadskö).
 • Lulebo kommer att göra allt för att det ska bli så enkelt som möjligt för hyresgästerna att godkänna flytten.

Vad innebär detta för Lulebo?

 • Det är självklart en fördel för Lulebo att bolaget har egen kontroll över hela uthyrningsprocessen.
 • Lulebo för möjlighet att känna till kundernas behov och vara mer delaktiga och stödjande i kundernas aktiviteter kopplade till såväl uthyrningsprocessen som till boendet.
 • Kännedom om kundernas intressen och önskemål är viktig input till beslut om framtida utveckling av Lulebos bostadsområden och erbjudanden men även till Luleås utveckling som stad.

Frågor om avgiften till Bostad Luleå besvaras av Bostad Luleå: Klicka här för kontaktuppgifter

På Bostad Luleås webbplats finns frågor och svar kopplat till föreslagen avveckling: Klicka här för att läsa mer