Bostad Luleå återbetalar en del av av köavgiften

Under december månad 2020 lämnar Bostad Luleå över bostadskön till Lulebo. Alla som idag står i Bostad Luleås lägenhetskö och som har betalat köavgiften får därmed möjlighet att ta med sig sin kötid när de själva registrerar sig i Lulebos nya lägenhetsköer från och med den 4 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

Den 6 november meddelade den kommunala bostadsförmedlingen, Bostad Luleå, att den del av köavgiften som avser 2021 kommer att återbetalas under 2021, så snart de nödvändiga praktiska och tekniska lösningarna för detta finns på plats.

Mer information om återbetalningen finns på Bostad Luleås hemsida, klicka här och läs mer!

Har du frågor om köavgiften – kontakta Bostad Luleå
Alla frågor om den köavgift som Bostad Luleå har tagit ut och när, var och hur den kommer att återbetalas besvaras av Bostad Luleå:

På telefon: 0920-45 45 99 eller via e-post till: info@bostadlulea.se