Attraktivitet, profil och trend 2021

Lulebos kundundersökning innehöll också 17 frågor som mäter företagets attraktivitet och profil och hur trenden ser ut.

Attraktivitet
De tre frågorna inom detta område sammanfattar hyresgästernas samlade bedömning av bostadens läge, tillgång på service och områdets rykte.

Profil
De sex frågorna inom detta område är bedömningar av både service och produkt och indikerar styrkan hos Lulebos varumärke. Kunder har ofta högre förväntningar på företag med starka varumärken.

Trend
De åtta frågorna inom detta område fångar upp hyresgästernas känsla av förändring. De visar om hyresgästerna tycker att saker och ting håller på att bli bättre eller sämre.

 

Attraktivitet

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


9 Attraktivitet 2021, stapeldiagram

Profil

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


10 Profil 2021, stapeldiagram

Trend

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


11 Trend 2021, stapeldiagram