2022-01-19: Nya rutiner gällande felanmälningar

På grund av den fortsatt ökande smittspridningen och i syfte att minska antalet besök från vår personal/våra entreprenörer i hyresgästernas lägenheter har Lulebo idag beslutat att:

  • Felanmälan endast kommer att ta emot felanmälningar som avser funktionsgarantier och akuta ärenden. Vi ber hyresgäster med ärenden som inte är av akut karaktär återkomma med sina felanmälningar längre fram, när smittspridningen har lugnat ner sig.
  • Pågående åtgärder i lägenheter som inte är av akut karaktär pausas tillfälligt.

Ovanstående gäller tillsvidare. Vi måste se en nedgång i smittspridningen innan nytt beslut fattas.

Vi ber om er förståelse.