2020-04-07: ovk-besiktningar skjuts upp

I samråd med Luleå kommun har Lulebo kommit överens om att flytta fram OVK-besiktningarna. Anledningen är att vi vill minska risken för smittspridning under rådande Coronapandemi.

Vad är OVK?

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och syftar till att kontrollera att luftflöden och ventilation fungerar som de ska. Kontrollen ska göras regelbundet i de flesta byggnader.