2020-03-31: nya åtgärder för minskad smittspridning