2020-03-25: om hyror för Lulebos lokaler och lägenheter i Coronatider (och annars)

I tider som dessa väcks många frågor och sprids mycket oro kring såväl hälsa som ekonomi. De sociala nätverken, som nästan alla numera deltar i, fungerar också extremt bra för spridning av alla sorters åsikter som väcker ytterligare tankar och frågor som behöver besvaras.

Coronaviruset påverkar alla

Lulebo får nu dagligen många frågor om hyra. Det handlar både om vanliga hyresgäster som på ett eller annat sätt hamnat i ekonomiska svårigheter och om lokalhyresgäster som ser hur Coronapandemin otroligt snabbt har påverkat deras affärer på ett sätt som förändrat deras möjligheter att betala sin hyra. I värsta fall kan verksamheter gå i konkurs. Många människor delar också med sig av egna och andras åsikter om hur ett fastighetsbolag borde fungera och hantera sin verksamhet i en situation som denna - i Coronatider.

När ekonomiska problem uppstår

Det är förstås oerhört tråkigt och även skrämmande, det som händer, och vad vi än tycker om saken så sitter vi alla i samma båt. Även om Coronapandemin är ny för oss alla så är olika situationer med människors och företags ekonomiska svårigheter inte nya för oss på Lulebo. Ekonomiska problem uppstår hela tiden och är alltid aktuella på något sätt. Lulebo hanterar denna typ av frågor och behov varje dag, 365 dagar per år, även utan Corona. Vi har en organisation och vi har arbetsprocesser och rutiner på plats som gör det möjligt för oss att hantera alla ärenden individuellt och att anpassa lösningarna efter de aktuella förutsättningarna samtidigt som de möter vår ägares krav och instruktioner. Och det börjar alltid med ett samtal.

Om du har eller får ekonomiska problem som påverkar din möjlighet att betala din hyra – ring oss, vi finns här, precis som vanligt. Du når oss på telefon 0920-23 67 00.