Lulebo

Trygghetsboende Råneå

I centrala Råneå, mellan Skolvägen och Råneälven, bygger vi Råneälens trygghetsboende. Skissen visar entréfasaden.

Råneälvens trygghetsboende kommer att bestå av 23 lägenheter, samtliga med balkong. Byggstart sommaren 2018, inflyttning beräknas till hösten 2019.

Trygghetsboendet placeras på Skolvägen, i centrala Råneå, och består av 13 ettor (ca. 35 m2) och tio tvåor (ca. 45 m2) fördelat på tre våningar.

Kontakta oss

Frågor om lägenheter, kötider och avtalsskrivning besvaras av Kundcenter.

Tel: 0920-23 67 00
Kontakta oss


Lediga lägenheter presenteras på Bostad Luleås webbplats.


25 maj 2018
Första spadtaget för Råneälvens Trygghetsboende

Offentlig och kommersiell service

Föreslagen utformning är ett lamellformat hus. Planområdet utgörs av fastigheten Råneå 12:66 som är beläget i centrala Råneå mellan Skolvägen och Råneälven. Omkringliggande fastigheter är bebyggda med bostäder, förskola och skola. Planområdet utgör ca 0,5 hektar.

Råneå har ett komplett stadsdelscentrum med livsmedelsbutiker, restauranger, bibliotek/medborgarkontor, bank, post, busstation och kyrka. Vårdcentral, tandvård och apotek finns på promenadavstånd.


Social samvaro

Trygghetsboende är hyreslägenheter för de som är fyllda 65 år där de boende själva sköter sina vardagsbestyr. Det är inte ett vårdboende utan en tryggare boendeform som erbjuder möjlighet till social samvaro och gemenskap. Hyresgästerna kan vid behov själva ansöka om hemtjänst och trygghetslarm hos socialförvaltningen. En trivselvärd är knuten till boendet och tillsammans med de boende planeras och genomförs gemensamma aktiviteter.


Intresseanmälan hos Bostad Luleå

Trycksak där hyror m.m. presenteras kommer att finnas att hämta i vårt Kundcenter och på lulebo.se innan lägenheterna blir tillgängliga för intresseanmälan. Lediga lägenheter publiceras hos Bostad Luleå. För att anmäla intresse krävs att ni har registrerat er och betalat årsavgiften till Bostad Luleå, läs mer på deras webbplats.

PUBLICERAD 2017-12-06. REDIGERAD 2018-05-23.