Lulebo

Frysta bofonder

Lulebo har sagt upp tidigare gällande bofondsavtal med Hyresgästföreningen. Syftet är att teckna nytt avtal avseende inre underhåll i lägenheterna.

Modellen som Lulebo nu utreder är likartad den lösning som bland andra HSB, Heimstaden och Rikshem har överenskommit med Hyresgästföreningen och som innefattar tidsstyrt intervall för byte av tapeter och golv. Det ger ett underhåll som sprids över hela lägenheten, vilket är till fördel både för hyresgästerna och för Lulebo.

Anledningen till att Lulebo önskar förändra avtalet är att bofondsmedlen i stor utsträckning använts till renovering av vardagsrum, däremot inte lika ofta till övriga rum. Det får till följd att inte hela lägenheten blir underhållen på ett korrekt sätt.

Med anledning av det införs från tisdag 21 februari 2017 stopp för nyttjande av bofonder i Lulebos bestånd. Samtliga uttag ur bofonderna är frysta under tiden som förhandlingar om nytt avtal för planerat inre underhåll pågår. Redan beställda bofondsjobb berörs inte av stoppet.

Med anledning av det här är sidan för bofondsblanketter arkiverad tills vidare.

Se SVT Nyheters inslag om bofondsmodellen.


PUBLICERAT TISDAG 21 FEBRUARI KLOCKAN 17:00