Lulebo

Fastighetsförvaltare

Vi rekryterar en

FASTIGHETSFÖRVALTARE

Som förvaltare har du ett helhetsperspektiv för den dagliga förvaltningen i ett av våra fastighetsbestånd. Du ansvarar för att förvaltningen sker med så god kvalitet och affärsmässighet som möjligt utifrån fastigheternas, hyresgästernas och medarbetarnas behov. Därför behöver du ha ett stort intresse av människor, boendefrågor och förvaltning.

Dina arbetsuppgifter
Ditt förvaltningsområde omfattar bostadsfastigheter och du är teamledare för medarbetare inom ditt verksamhetsområde. Du arbetar för att hyresgästerna ska upplev kvalitet och trygghet i sitt boende samt säkerställer att åtgärder blir genomförda för att säkra fastighetsbeståndets goda skick, driftnetto och långsiktiga värdeutveckling.

Det innebär att du:

  • Är teamledare och skapar med dina medarbetare väl fungerande fastigheter med nöjda kunder och effektiv drift och skötsel.
  • Har nära kontakt med hyresgäster och leverantörer.
  • Är kravställare vid upphandling, inköp av driftsavtal, tjänster och entreprenörer.
  • Ansvarar för att upphandlade avtal följs i förvaltningen och kvalitetssäkrar dessa beställningar.
  • Har ansvar för att myndighetskrav i förvaltningen efterlevs och att åtgärder utförs och följs upp.
  • Hanterar och genomför åtgärder och uppföljning i förvaltningen uppkomna försäkringsskador.
  • Har projektledning av mindre projekt inom det löpande underhållet, och samverkan med avdelningen Fastighetsutveckling vid större projekt.
  • Är delaktig i framtagande och uppföljning affärsplan och budget.
  • Är delaktig i framtagande underhållsplan för fastigheterna.
  • Arbeta med planerat underhåll.

Kvalifikationer
Du bör ha erfarenhet och kunskap om fastighetsförvaltning i ekonomiskt, drifttekniskt och förvaltningstekniskt hänseende eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. God kunskap och erfarenhet av driftoptimering i fastigheter är meriterande. Vi vill att du är bekväm i datoranvändning med t.ex. Officeprogram samt fastighetssystem. Vi lägger även stor vikt vid din sociala kompetens och förmåga att leda. Du ska med god ekonomi förvalta och utveckla ditt område både tekniskt, ekonomiskt men även socialt och miljömässigt.

Din bakgrund
Vi vill att du har kunskap och erfarenhet av fastighetsförvaltning i ekonomist, tekniskt hänseende eller annan utbildning och erfarenhet vi bedömer likvärdig. Du inspireras av det mänskliga mötet och har självklart ett affärsmässigt kund- och serviceinriktat synsätt. För dig är det en självklarhet att skapa bra kundrelationer och vårda dessa.
Du är affärsmässig, driven och har förmåga till helhetssyn. Du planerar och leder arbetet mot ställda verksamhetsmål.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

Kontakt och ansökan
Upplysningar lämnas av Fastighetschef Carl-Axel Sundbaum, tel. 0920-23 67 51, eller via e-post. Ansökan med meritförteckning ska vara oss tillhanda senast 5 april 2017 via e-post: klicka här för att skicka e-post. Ansökan kan även skickas via post till Lulebo AB, att: Britt-Marie Söderqvist, Köpmangatan 27, 972 33 Luleå. Märk kuvertet Förvaltare.

Välkommen med din ansökan!


Lulebo AB är Luleås kommunala bostadsföretag med cirka 7300 lägenheter, varav 1000 studentbostäder, och 125 kommersiella lokaler. Bolaget ingår i Luleå Kommunföretag AB. Våra fastigheter finns i de flesta av Luleås stadsdelar och vi är 51 anställda.

Klok, framsynt samhällsbyggare!