Lulebo

Trygghetsboende

Trygghetsboende är hyreslägenheter för de som är 65 år eller äldre. Det är inget vårdboende utan hus som är anpassade till äldres fysiska och sociala behov.

Trygghetsboende är ett tryggare boende med möjlighet till social gemenskap. Det ska inte förväxlas med våra Årgångshus.

LADDA NER FOLDERN OCH LÄS MER OM TRYGGHETSBOENDE.


Tryggt och säkert

Husen och lägenheterna i ett Trygghetsboende ska vara anpassade för rullstolsburna. Det får inte finnas hinder som nivåskillnader, trappsteg och höga trösklar. Belysningen ska vara förstärkt i hall, kök och badrum. Balkonger bör vara inglasade. Tvättstugor, förråd och soprum ska också vara lättillgängliga. Det ställs även krav på att utemiljön ska vara trygg och säker, det ska finnas sittplatser, bra belysning och halkfria gångvägar.

Hyresgästen kan vid behov själv ansöka om hemtjänst och trygghetslarm hos socialförvaltningen.


Örnäset

Först ut med Trygghetsboende var Örnäset där ett före detta äldreboende på Rödkallens väg anpassades för boendeformen med 42 lägenheter.

Det tidigare äldreboendet krävde en hel del ombyggnad och renovering för att uppfylla kraven som ett Trygghetsboende.

Här flyttade de första hyresgästerna flyttade in i maj 2014.


Gammelstad

I Gammelstad har de två punkthusen vid Punktvägen omvandlats till Trygghetsboende. De första 18 lägenheterna stod klara för inflyttning i april 2015. I augusti 2015 släpptes ytterligare 18 lägenheter för bokning.

Lediga lägenheter

Lediga lägenheter presenteras på Bostad Luleås webbplats.


En Trivselvärd är knuten till trygghetsboendet för att tillsammans med de boende skapa förutsättningar för social gemenskap och erbjuda stimulans och innehåll i vardagen.


Det finns gemensamhetslokal för boende och gästlägenhet för anhöriga på besök.


Frågor om lägenheter, kötider och avtalsskrivning besvaras av Kundcenter.

Tel: 0920-23 67 00
Kontakta oss


Lulebos medverkan i EU-projekt för utveckling av arbetet med äldre.

Ladda ner och läs dagboksberättelse från trivselvärdens veckovistelse i Italien (nov. 2015).

Ladda ner och läs dagboksberättelsen från trivselvärdarnas veckovistelse i Italien (april 2016).

Mjölkudden

Trygghetsboendet på Mjölkudden är vårt tredje i ordningen och består av 81 lägenheter, ettor och tvåor med kök, samt en gästlägenhet som anhöriga på besök kan nyttja. Intill trygghetsboendet har vi byggt ett parkeringshus med plats för 400 bilar som ersätter tidigare parkeringar.

Är ni i behov av parkeringsplats i p-huset presenteras de på lulebo.se.

Broschyr Mjölkuddens Trygghetsboende - ladda ner här.


Råneå

Skolvägen 8 i Råneå planerar vi att bygga ett trygghetsboende med plats för 23 lägenheter. Preliminär inflyttning under 2019.

 
Bergnäset

På Producentvägen, Bergnäset, bygger vi två sexvåningshus som ger plats för totalt 120 lägenheter och 61 garageplatser. Trygghetsboendet beräknas färdigställas under kvartal två 2019. På Luleå kommuns webbplats finns ytterligare information om boendeformen. Skisserna nedan illustrerar byggområdet och de två husen.


  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek