Lulebo

Vår hyra

Tidigare har hyressättningen i princip utgått ifrån husets byggår, vilket kan ge en snedfördelad hyra. Samverkansprojektet, Vår hyra, mellan Lulebo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen region Norrland har resulterat i en grundmodell för hur differentierad och mer rättvis hyra ska beräknas.

Vår hyra utgår ifrån vilket bostadsområde bostaden finns i och standarden på lägenheten och byggnaden. En mängd faktorer värderas matematiskt i hyressystemet Vår hyra som räknar ut vad varje lägenhet bör ha för hyra. Den hyran kallas börhyran. Om några år ska alla lägenhetshyror ha uppnått börhyran. Tills dess kommer hyrorna höjas olika mellan lägenheterna.


Rättvisare hyra

Ett antal kriterier inom varje del ger ett poängvärde som sedan ligger till grund för hyran för lägenheten. Kriterierna värderas utifrån faktiska uppgifter och genomförda enkäter. Arbetet med att ta fram kriterierna har skett under många år och det har förankrats bland hyresvärdar och hos Hyresgästföreningen. Vår hyra har införts i syfte att skapa förutsättningar för en rättvisare hyressättning för hyresrätter i Luleå: både för privata hyresvärdar och inom Lulebos bestånd.

Hyresberäkningar

Frågor om hur hyror beräknas besvaras av din Bovärd.


Hyresgästföreningen
Förhandlingsadministration
Tel. 010-459 10 45


Nya hyror 2017
Här finns information om nya hyror från 1 januari 2017.

Nya hyran 1 jan 2017


Nya hyror 2016
Här finns information om nya hyror från 1 januari 2016.

Ny hyra - januari 2016


Några bedömningsgrunder

  • Bedömningen av bostadsområdet utgår ifrån närhet till centrum, till kommunal service, till fritidsutbud och nöjen samt till kommersiell service. Trygghet är också ett viktigt kriterie.
  • Bedömningen av byggnaden utgår ifrån vilket år huset är byggt, vilken sorts ventilation huset har, om det finns hiss och hur utemiljön är. Dessutom vägs det in hur lätt det är att få parkeringsplats inom rimligt avstånd till bostaden.
  • Bedömningen av lägenheten utgår ifrån varje unik lägenhet. Hur är köket beskaffat, är köket möblerbart, finns störningar från hiss, tvättstuga eller från garage. Bedömningen utgår även ifrån tillgång till tvättstuga, lägenhetens möblerbarhet och tillgång till egen balkong eller uteplats.