Lulebo

Riktlinjer uthyrning

Förutsättningar för att teckna hyresavtal med Lulebo.

Lediga lägenheter och studentbostäder presenteras hos Bostad Luleå.

• Du ska ha fyllt 18 år.
• Du ska ha god ekonomi.
• Inte ha skuld till Lulebo eller annan hyresvärd, eller andra för boendet negativa referenser (exempelvis betalningsanmärkningar).
• Du ska ha en gällande hemförsäkring.

Kundcenter

Frågor besvaras av Kundcenter.
Tel: 0920-23 67 00
Kontakta oss

 

Det är viktigt att säkerställa att varje hyresgäst kan betala hyran. Med god ekonomi menas att du har inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran.

När du flyttar till eller inom Lulebo ställs krav på att du har skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte har några anmärkningar som hyresgäst hos Lulebo eller annan hyresvärd.

Som inkomst räknas:
Anställning/eget företag, a-kassa eller aktivitetsstöd (minst 150 ersättningsdagar ska kvarstå), studiemedel/CSN, försörjningsstöd intyg från socialförvaltningen i Luleå, etableringsersättning, sjukpenning eller sjukersättning. All inkomst ska kunnas styrkas med intyg.

Uppsägningstid
Väljer du att flytta från Lulebo är uppsägningstiden tre månader. Tänk på att uppsägningstiden är minst tre hela kalendermånader. För våra studentbostäder gäller en månad.

Exempel: Säger du upp din lägenhet 6 mars upphör ditt hyreskontrakt att gälla 30 juni.


Uppsägning ska ske skriftligt och är bindande. Se blanketter här!


Dödsbo har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid, förutsatt att uppsägningen görs inom en månad efter dödsfallet.

• Enligt hyreslagen är du under uppsägningstiden skyldig att visa bostaden för bostadssökande.

• Du ska lämna lägenheten noggrant städad.

• Du ska boka besiktning i god tid innan avflyttningsdatumet. Boka tid hos din Bovärd.

• Du ska meddela Luleå Energi att du flyttar.

• Samtliga nycklar ska återlämnas till Kundcenter senast kl.11.30 dagen efter det att ditt hyresavtal har upphört.