Lulebo

Renovering Professorsvägen

På Professorsvägen 2-118 på Porsön har vi genomfört omfattande renoveringar.

Renoveringarna har omfattat byte av befintliga träfasader inklusive tilläggsisolering. Nya fönster, ytterdörrar och balkongräcken har monteras. Ventilationen har förbättrats avsevärt med nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Garagen har fått nya garageportar och fasaderna har åtgärdats.


Nya innergårdar

Gårdsmiljöerna fräschas upp med dekorativ marksten och buskplanteringar. Det har skapats nya gemensamma sittytor med utemöbler och planteringar, perenner och prydnadsträd. Lägenheterna i markplan har nya uteplatser med avskärmning. Fler cykelparkeringar har tillskapats.

Kortfakta
 • Nya träfasader
 • Tilläggsisolering
 • Nya fönster
 • Nya dörrar
 • Nya balkongräcken
 • Ny ventilation
 • Gårdmiljöerna åtgärdas
 • Uteplatser marklägenheter
 • Fler cykelparkeringar

Foton från renoveringarna, och efter. Klicka på bilderna för att se dom i större format.


 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek