Produktindex 2021

Produktindex består av tre delområden som omfattar 4 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos förvaltningskvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever trivsel, utrustning och funktioner i Lulebos:

  • Lägenheter, ca 71 % (70 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Allmänna utrymmen, ca 79 % (78 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Utemiljöer, ca 63 % (61 %) svarar ganska bra eller mycket bra.

- samt hur Lulebo hanterar löpande förvaltningen av dessa.

Procenttalet inom parentes anger resultatet vid undersökningen 2019.

 

Lägenheten

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


6 Lägenheten 2021, stapeldiagram

Allmänna utrymmen

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


7 Allmänna utrymmen 2021, stapeldiagram

Utemiljön

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


8 Utemiljön 2021, stapeldiagram