Lulebo

Ny hyra från 1 juli 2018

Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från 1 juli 2018. Avtalet gäller till 2019-06-30 och ger en hyreshöjning för lägenheter med i genomsnitt 1,03 procent.

På hyresavin för augusti 2018 framgår er nya hyra. Eftersom den nya hyran gäller från 1 juli omfattar avin även retroaktiv höjning för juli 2018.

Hyresförhandlingsavgift

Avierna från augusti och framåt innehåller även en post som heter hyresförhandlingsavgift.

Hyresgästföreningen och Lulebo har sedan slutet på 90-talet ett avtal om att Lulebo från hyresgästerna ska ta ut och vidareförmedla till Hyresgästföreningen en hyresförhandlingsavgift. Denna avgift är en ersättning till Hyresgästföreningen för dess förhandlingsarbete. Hyresgästföreningen beslutar om avgiften och meddelar Lulebo dess storlek. Avgiften uppgår till 12 kr per månad och lägenhet. Lulebo inbetalar till hyresgästföreningen varje kvartal avgifter som hyresgästerna inbetalat. Hyresförhandlingslagen ger stöd för att hyresförhandlingsavgift tas ut.

Hyresförhandlingsavgiften utreds - läs mer härInformation till dig som hyr studentlägenhet/rum

Från 1 augusti betalar samtliga hyresgäster 144 kr per år/lägenhet i hyresförhandlingsavgift. För studenter som betalar årshyran under 10 månader, alternativt halvårsvis, fördelas hyresförhandlingsavgiften under motsvarande period. För de med 10-månadershyra fördelas avgiften på 10 månader (14 kr/månad). För de med halvårshyra fördelas avgiften i två omgångar (72 kr/halvår).

Nytt för er som använder autogiro

Som ett led i vår strävan att minska vår klimatpåverkan kommer ni från och med nästa månad endast erhålla en pappersfaktura i de fall det sker en förändring av er hyra.

PUBLICERAT 2018-06-28. UPPDATERAT 2018-08-30.