Lulebo

Förtur

Vi har en förturskategori; Akut medicinsk.

För att ansöka om akut medicinsk förtur krävs att sökanden sedan minst ett år tillbaka är folkbokförd inom Luleå kommun, personbevis som styrker detta ska bifogas ansökan.

Förtur beviljas inte till parkeringsplats eller förråd. Beviljad förtur gäller för tre lägenhetserbjudanden. Tackar du nej eller låter bli att svara på tre erbjudanden är förturen förverkad.

Förtur på grund av akuta medicinska skäl

Giltig orsak för att bevilja förtur gäller dokumenterat varaktigt rörelsehinder. Förtur gäller till alla lägenheter som är belägna på bottenvåning eller i hus med hiss.

Förtursansökningar handläggs av Bostad Luleå. Tel. 0920-45 45 99.

Bostad Luleå

Förtursansökningar handläggs av Bostad Luleå.
Tel: 0920-45 45 99


Notera att förturer endast beviljas till personer skrivna och boende inom Luleå. Förtur beviljas inte till parkeringsplats eller förråd.