Lulebo

Bestämmelser och förrådstyper

Här presenteras förrådstyper och allmänna bestämmelser som gäller när du hyr förråd. Har du frågor eller funderingar gällande förråd, vänligen kontakta Kundcenter.

För att teckna avtal på förråd krävs att sökande har ett lägenhetsavtal. Tänk på att det är den/de som står på lägenhetsavtalet som ska söka förråd. Bokar du förråd på ett annat område än i det du har ditt lägenhetsavtal på förbehåller vi oss rätten att göra en prövning om avtal ska godkännas.


Under förutsättning att tillgång medger har hyresgäst med behov av fler än ett förråd möjlighet att hyra ytterligare ett förråd.


Förrådet upplåtes i befintligt skick.


Förrådet får ej överlåtas eller användas av annan än hyresgästen utan medgivande från hyresvärden.


Hyresgästen skall hålla förrådet i städat skick.


Brandfarlig gas eller vätska får ej förvaras i förrådet.

Förrådstyper

T1
Förråd bestående av stålnät.
Hyresgäst har eget hänglås.


T2
Förråd av robustare stålnät.
Hyresgäst har eget hänglås.


T3
Förråd med väggar av trämaterial med enklare dörr. Låsanordning varierar.


T4
Förråd med betongväggar
och innerdörr. Låskolv med nyckel.


Hyresgästen äger icke rätt att använda förrådet för annat ändamål än förvaringsplats.Hyresvärden fritar sig från allt ansvar för skadegörelse eller stöld på av hyresgästen förvarad egendom.


Hyresgästen och hyresvärden, förbinder sig att utan föregående uppsägning av hyresavtal godta den hyra och de andra hyresvillkor, om vilket överenskommelse träffats eller kan komma att träffas med stöd av gällande avtal om förhandlingsordning mellan å ena sidan Lulebo, samt å andra sidan hyresgästförening ansluten till Hyresgästernas Riksförbund.