Lulebo

Nyheter

2018-12-12 Flest bränder i december

Enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sker de flesta bränder i svenska bostäder orsakade av levande ljus mellan december och februari. Det absolut viktigaste för ett brandsäkert hem är att du har minst en fungerande brandvarnare.

2018-11-29 Bergnäsets Trygghetsboende - Välkommen på lägenhetsvisning!

Vi hälsar dig välkommen på en 360-graders rundvandring i en tvårumslägenhet i Bergnäsets Trygghetsboende.

2018-11-23 Kuvert utan innehåll

Många av våra hyresgäster har fått ett utskick från oss som tyvärr saknar innehåll. Vi beklagar det inträffade där så har skett. Informationen som skulle bifogas berör uppgradering av nuvarande internettjänst från 10 Mbit till 100 Mbit.

2018-11-13 Bergnäsets Trygghetsboende

I början av 2019 blir de nya lägenheterna i Bergnäsets Trygghetsboende tillgängliga för intresseanmälan. För att anmäla ditt intresse måste du vara registrerad i Bostad Luleås bostadskö.

2018-10-26 Skydda dig mot brand

Om det börjar brinna har du bara några minuter på dig innan bostaden är fylld med rök. Då måste du handla snabbt och rätt.

2018-10-05 Lulebo tar initiativ till uppdaterat samarbete med Hyresgästföreningen

Lulebo har den 25 september sagt upp de olika, numera delvis inaktuella, delavtalen i förhandlingsordningen mellan Lulebo och Hyresgästföreningen.

2018-10-01 Lulebo inför visselblåsarfunktion

För en offentligt ägd verksamhet som Lulebo AB är det viktigt att ha tydliga värderingar präglade av transparens och öppenhet. Som ett led i säkerställandet av vår uppförandekod och för att tydliggöra alla anställdas gemensamma ansvar att uppmärksamma när vi inom Lulebo AB inte lever som vi lär, har vi idag inrättat ett visselblåsarsystem.

2018-09-11 Värme i lägenheterna

Klicka på länken för att läsa mer om hur värmen fungerar i våra fastigheter.

2018-09-05 Gårdsgruppen Solgula på Porsön

Gårdsgruppen Solgula på Porsön är ett mycket bra exempel på boinflytande som bidrar till att förgylla boendemiljön.

2018-08-30 Hyresgästföreningens brevutskick avseende hyresförhandlingsavgiften

I anledning av Hyresgästföreningens brevutskick avseende hyresförhandlingsavgiften lämnar Lulebo sin synpunkt i sakfrågan.