Lulebo

Nyheter

2019-01-17 Tips! Felguide Luleboappen

På vår webb finns en guide som hjälper dig om exempelvis någon av dina tjänster inte syns i appen.

2019-01-14 Nya bilplatshyror

Från 1 mars 2019 införs nya bilplatshyror inom Lulebos bestånd. Förändringen berör de flesta bilplatser, i en del fall sker dock ingen justering. Samtidigt avgiftsbeläggs besöksparkeringarna i våra bostadsområden.

2019-01-03 Lunet utför planerat underhåll

Med start måndag 7 januari utför Lunet planerat underhållsarbete i deras nät under vecka 2, 3 och 4. Arbetet medför avbrott i förbindelserna under cirka 30 minuter.

2018-12-13 Uppgradering till 100/100 Mbit

I november 2018 informerade vi om att vi planerade för uppgradering av vår internettjänst. Lulebo har nu upphandlat en lösning som från måndag 28 januari 2019 ger våra hyresgäster utökad hastighet från 10/10 Mbit till 100/100 Mbit.

2018-12-12 Flest bränder i december

Enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sker de flesta bränder i svenska bostäder orsakade av levande ljus mellan december och februari. Det absolut viktigaste för ett brandsäkert hem är att du har minst en fungerande brandvarnare.

2018-11-29 Bergnäsets Trygghetsboende - Välkommen på lägenhetsvisning!

Vi hälsar dig välkommen på en 360-graders rundvandring i en tvårumslägenhet i Bergnäsets Trygghetsboende.

2018-11-13 Bergnäsets Trygghetsboende

I början av 2019 blir de nya lägenheterna i Bergnäsets Trygghetsboende tillgängliga för intresseanmälan. För att anmäla ditt intresse måste du vara registrerad i Bostad Luleås bostadskö.

2018-10-26 Skydda dig mot brand

Om det börjar brinna har du bara några minuter på dig innan bostaden är fylld med rök. Då måste du handla snabbt och rätt.

2018-10-05 Lulebo tar initiativ till uppdaterat samarbete med Hyresgästföreningen

Lulebo har den 25 september sagt upp de olika, numera delvis inaktuella, delavtalen i förhandlingsordningen mellan Lulebo och Hyresgästföreningen.

2018-10-01 Lulebo inför visselblåsarfunktion

För en offentligt ägd verksamhet som Lulebo AB är det viktigt att ha tydliga värderingar präglade av transparens och öppenhet. Som ett led i säkerställandet av vår uppförandekod och för att tydliggöra alla anställdas gemensamma ansvar att uppmärksamma när vi inom Lulebo AB inte lever som vi lär, har vi idag inrättat ett visselblåsarsystem.