Lulebo

Försäljning Nordhalla

Nordhallas VD Patrik Hall, Lulebos styrelseordförande Emma Engelmark och Nordhallas vice VD Pontus Rode, skriver under avtalen. Foto: Mattias Hellgren, Lulebo.

Lulebo har idag, onsdag 20 april 2016, undertecknat avtal med Nordhalla Fastigheter AB om försäljning av totalt 1278 lägenheter till ett fastighetsvärde av 710 Mkr. Lägenheterna finns i stadsdelarna Hertsön, Porsön och Örnäset. Nordhalla tillträder fastigheterna senast 1 september 2016. Berörda hyresgäster är informerade via brev.

Lulebo fick under 2015 nytt ägardirektiv vilket innebär att marknadsdelen av hyresrätter ska minskas från cirka 70 procent till 45-55 procent. Dagens försäljning är en del mot att nå detta mål. I slutet av 2015 sålde Lulebo drygt 1600 lägenheter till Luleå kommun/Rikshem.


Adresser som berörs av försäljning

Hertsön (452 lägenheter inkl. lokalhyresgäster)
Blåmesgränd 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25
Domherregränd 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26
Flugsnappargränd 2,4,6,8,10,12,22,24,26
Järpgränd 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25
Morkullegränd 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26
Orrgränd 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26
Rödhakegränd 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25
Tjädergränd 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25

Porsön (310 studentlägenheter)
Porsögården 2-38

Örnäset (550 lägenheter inkl. lokalhyresgäster)
Edeforsgatan 2,4,6,8,10,12,14,16
Krongårdsringen 2
Norra Vretvägen 1,3,5,7
Rödkallens väg 11,13,15
Södra Vretvägen 9,11,13,15
Vinkelgränd 1,3,5,7

Läs mer på Luleå kommuns webbplats.