Lulebo

Rekrytering administrativ chef

Du utgör ett strategiskt stöd till bolagets vd i ledning och styrning av bolaget. Har du förmåga att prioritera, delegera och mod att fatta beslut och verkställa dem då är detta ett jobb för dig.

Som kommunens eget bostadsbolag har vi en viktig roll i Luleås utveckling. Samtidigt är vi beroende av att bostadsmarknaden som helhet fungerar och att planeringen för nya områden har god framförhållning. Lika viktigt är att det finns andra aktörer som är beredda att investera och bygga nytt.

För att förverkliga vår del i detta arbetar vi efter visionen där vi säger att vi är en klok framsynt samhällsbyggare.

  • KLOK är att ta hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekterna – sociala, ekonomiska och ekologiska, att vara en affärsmässig och ansvarsfull förvaltare, att agera demokratiskt, lyssna och samverka.
  • FRAMSYNT är att agera långsiktigt, att bygga sunda och friska hus, att vara en kunskapsbärare lokalt, att pröva nya tekniker och lösningar och vara en förebild på bostadsmarknaden.
  • SAMHÄLLSBYGGARE är att vara med och påverka utvecklingen genom att bygga, förädla och förvalta bostäder som gör Luleå till en bättre plats att leva och bo på.
Information

Vid frågor kontakta VD Anna-Stina Nordmark, tel. 070-526 50 00, eller Jonas Bengtsson, Mercuri Urval, tel. 070-969 01 65.

Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.


Ansökan

Låter det här som en intressant utmaning är du välkommen med ditt CV och personliga brev senast 31 mars 2019. 

Ansökan lämnas till Mercuri Urval (ref.nr SE-13647).


Uppdraget

Den administrativa avdelningen har som uppdrag att stödja organisationen, chefer och medarbetare, med bland annat:

  • administrativ effektivitet och utveckling
  • verksamhetsuppföljningar och analyser
  • ledningssystem, budget och strategiska planer
  • bolagets finansiering, redovisning och bokslut
  • personaladministration och strategiska HR frågor

Som administrativ chef har du personal- & arbetsmiljöansvar för medarbetarna på den administrativa avdelningen. Du utgör ett strategiskt stöd till bolagets vd i ledning och styrning av bolaget. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till vd. Att samverka såväl internt som externt och att vara uppdaterad med god omvärldsbevakning är en given del i uppdraget.


Kvalifikationer

För att nå framgång i uppdraget tror vi att du har tidigare yrkeserfarenhet inom ekonomi och verksamhetsuppföljning och/eller HR. Vi söker därför dig som har akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi/redovisning, HR, eller juridik kombinerat med tidigare chefserfarenhet av att leda i förändring. Erfarenhet från ledningsgruppsarbete i större företag är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du är noggrann och analytisk och har förmåga att prioritera, delegera och mod att fatta beslut och verkställa dem. Som ledare är du van att coacha dina medarbetare på ett motiverande sätt mot uppsatta mål. Du har lätt för att tänka nytt och kreativt. För dig är möjligheter till digitalisering ett självklart val för att omsätta och utveckla arbetsprocesser. Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.


Lulebo AB är Luleås kommunala bostadsföretag med cirka 7 450 lägenheter, varav ungefär 1 000 studentbostäder, och 125 kommersiella lokaler. Bolaget ingår i Luleå Kommunföretag AB. Våra fastigheter finns i de flesta av Luleås stadsdelar och vi är 51 anställda.