Lulebo

Lulebo tar initiativ till uppdaterat samarbete med Hyresgästföreningen

Tidigare under året utarbetade och fastslog branschorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och Hyresgästföreningen en ny, uppdaterad mall för Avtal om förhandlingsordning mellan lokala bostadsföretag och hyresgästföreningar. Mot bakgrund av detta och SABOs rekommendationer, har Lulebo den 25 september 2018 sagt upp de olika, numera delvis inaktuella, delavtalen i förhandlingsordningen mellan Lulebo och Hyresgästföreningen.

- Den nuvarande förhandlingsordningen bygger på avtal som tecknades under 1999. Vår avsikt med uppsägningen är givetvis att snarast inleda omförhandlingar med utgångspunkt i den nya mallen. Vi utgår ifrån att Hyresgästföreningen är lika intresserade som vi av ett fortsatt samarbete med hyresgästernas bästa i siktet, säger Lulebos VD, Anna-Stina Nordmark Nilsson.