Lulebo

Sponsring

För oss är det viktigt med aktiva föreningar i våra bostadsområden. Idrott och kultur bidrar till meningsfull fritid bland såväl barn, ungdomar som vuxna.

Idrottsframgångar inom främst ishockey och basket har gjort Luleå känt som en idrottsstad. Det avspeglar sig bland våra ungdomar. Årligen lockar kommunserien i ishockey stora skaror och i samtliga våra bostadsområden spelas basket.

Även om ishockey och basket är de två stora sporterna utövas en mängd andra aktiviteter. Exempelvis värdesätts närhet till ridhus och fotbollsplaner högt bland våra hyresgäster. En del av våra bostadsområden har ridstall i närområdet. De flesta har fotbollsplaner inom gång- eller cykelavstånd.


Rättvis fördelning

Vår strävan är ett rättvist stöd till sport-, fritids- och kulturaktiviteter, oavsett om du är tjej eller kille. I det sammanhanget är kulturarrangemang och områdesaktiviteter viktigt att lyfta fram. Idrott och kultur berikar vår vardag och ger mervärde för oss som bor i Luleå kommun.

Genom vårt engagemang medverkar vi till att ge förutsättningar att skapa ett bra boende, njuta av kultur och ha en aktiv fritid.

Utdrag ur sponsringspolicyn

Inom Lulebo ska sponsring ske på affärsmässiga grunder och till ömsesidig nytta för två eller fler parter. Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och ingå som en del av företagets marknadskommunikation och ge företaget gott anseende.

Lulebo vill skapa goda relationer till kunder och omvärlden. Företaget har allt att vinna på ansvarstagande i bostadsområden där ägande finns, och i dess närområden. Sponsring stärker vårt varumärke, samtidigt ger det stolthet hos våra anställda och bidrar till att stärka företagets profil externt.

Våra grundpelare ska vara ett tydligt engagemang för en meningsfull fritid och ett stort ansvarstagande för boendemiljö, individens trygghet, och allas rätt till delaktighet. Vårt fokus ligger på barn- och ungdomsverksamhet utifrån aktiviteter som aktiva hyresgäster, föreningar och organisationer skapar inom idrott och kultur. Läs komplett policy.

Ansökan och rutiner

Vi tar endast emot skriftliga ansökningar om sponsring.
Läs igenom policyn och information på webbsidan innan ni fyller i er ansökan.

Ansökan om reklamköp


Ansökan skickas till:
Lulebo AB, Köpmangatan 27, 972 33 LULEÅ.
Märkt Sponsringsansökan.

Skriftligt beslut meddelas per e-post eller post till den kontaktperson som anges i ansökan.


I ansökan ska verksamhet, projekt eller evenemang som ni söker sponsring för beskrivas. Det ska framgå vilka aktiviteter ni planerar och vilka mål ni har, samt tidsperiod och hur ni verkar för att främja jämställdhet och integration, samt på vilket sätt ni arbetar för att motverka toppning inom idrotten.

För att vi ska behandla en ansökan krävs att den är komplett ifylld.


Beslut om sponsring tas två gånger per år:

Från januari – ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 november.

Från maj – ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars.


Lulebo sponsrar inte:

• Politiska eller religiösa organisationer.
• Aktiviteter som kan innebära fara för liv och miljö.
• Projekt som kan påverka annan sponsring negativt.
• Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
• Enskilda idrottsmän, personer, artister.