Lulebo

Hyresgästföreningens brevutskick avseende hyresförhandlingsavgiften

Lulebo har sedan ett flertal år tillbaka ett uppdrag av Hyresgästföreningen att av hyresgästerna ta ut 12 kronor per månad i en så kallad hyresförhandlingsavgift.

Avgiften ska finansiera Hyresgästföreningens kostnader för att förhandla hyrorna. Pengarna som ska tas ut inbetalar Lulebo kvartalsvis till Hyresgästföreningen.

Vid genomgång av Lulebos hyror, hyressättningssystem och övrig dokumentation kan Lulebo inte finna att denna avgift tidigare är uttagen från hyresgästerna som en del av hyran. Detta innebär att stora belopp, för närvarande cirka 1 miljon kronor årligen, felaktigt har utbetalats till Hyresgästföreningen utan att, vad Lulebo erfar, motsvarande summa uttagits av hyresgästerna. Hyresgästföreningen kan inte påvisa att avgiften har tagits ut.

Från 2018-08-01 tar Lulebo därför ut 12 kronor per månad, vilket fastställts av Hyresgästföreningen och särskilt specificeras på hyresavierna, för att sedan utbetalas till Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har motsatt sig detta. Lulebo och Hyresgästföreningen har den 20 augusti 2018 enats om att avvakta uttag av hyresgäst och utbetalning till Hyresgästföreningen till dess att frågan ytterligare utreds.

Avgiften för augusti och september, 24 kronor, kommer att rättas gentemot hyresgäst om den visar sig vara felaktig.

PUBLICERAT 2018-08-30.