Lulebo

Trygghetsboende

Trygghetsboende är hyreslägenheter för de som är 65 år eller äldre. Det är inget vårdboende utan hus som är anpassade till äldres fysiska och sociala behov.

Trygghetsboende är ett tryggare boende med möjlighet till social gemenskap. Det ska inte förväxlas med våra Årgångshus.

LADDA NER FOLDERN OCH LÄS MER OM TRYGGHETSBOENDE.


Tryggt och säkert

Husen och lägenheterna i ett Trygghetsboende ska vara anpassade för rullstolsburna. Det får inte finnas hinder som nivåskillnader, trappsteg och höga trösklar. Belysningen ska vara förstärkt i hall, kök och badrum. Balkonger bör vara inglasade. Tvättstugor, förråd och soprum ska också vara lättillgängliga. Det ställs även krav på att utemiljön ska vara trygg och säker, det ska finnas sittplatser, bra belysning och halkfria gångvägar.

Hyresgästen kan vid behov själv ansöka om hemtjänst och trygghetslarm hos socialförvaltningen.


Här finns våra Trygghetsboenden

Bergnäset (inflyttning preliminärt juni 2019)
Gammelstad (inflyttning april resp. november 2015)
Mjölkudden (inflyttning juli 2017)
Råneå (inflyttning preliminärt hösten 2019)
Örnäset (inflyttning maj 2014)

Lediga lägenheter

Lediga lägenheter presenteras på Bostad Luleås webbplats.


En Trivselvärd är knuten till trygghetsboendet för att tillsammans med de boende skapa förutsättningar för social gemenskap och erbjuda stimulans och innehåll i vardagen.


Det finns gemensamhetslokal för boende och gästlägenhet för anhöriga på besök.


Frågor om lägenheter, kötider och avtalsskrivning besvaras av Kundcenter.

Tel: 0920-23 67 00
Kontakta oss


Lulebos medverkan i EU-projekt för utveckling av arbetet med äldre.

Ladda ner och läs dagboksberättelse från trivselvärdens veckovistelse i Italien (nov. 2015).

Ladda ner och läs dagboksberättelsen från trivselvärdarnas veckovistelse i Italien (april 2016).