Lulebo

Reklam och PR

För oss är det viktigt med aktiva föreningar i våra bostadsområden. Idrott och kultur bidrar till meningsfull fritid bland såväl barn, ungdomar som vuxna. Idrottsframgångar inom främst ishockey och basket har gjort Luleå känt som en idrottsstad. Det avspeglar sig bland våra ungdomar. Årligen lockar kommunserien i ishockey stora skaror och i samtliga våra bostadsområden spelas basket.


Ridstall och fotbollsplaner

Även om ishockey och basket är de två stora sporterna utövas en mängd andra aktiviteter. Exempelvis värdesätts närhet till ridhus och fotbollsplaner högt bland våra hyresgäster. En del av våra bostadsområden har ridstall i närområdet. De flesta har fotbollsplaner inom gång- eller cykelavstånd.


Rättvis fördelning

Vår strävan är ett rättvist stöd till sport-, fritids- och kulturaktiviteter, oavsett om du är tjej eller kille. I det sammanhanget är kulturarrangemang och områdesaktiviteter viktigt att lyfta fram. Idrott och kultur berikar vår vardag och ger mervärde för oss som bor i Luleå kommun. Genom vårt engagemang medverkar vi till att ge förutsättningar att skapa ett bra boende, njuta av kultur och ha en aktiv fritid.