Lulebo

Försäljningar

Här presenteras aktuella bostadsförsäljningar. Vi informerar även om på vilket sätt de berör våra hyresgäster m.fl. Välj bland menyerna vad du önskar läsa mer om.

Lulebos ägardirektiv

Lulebos ägare, Luleå kommun, har under 2015 fastslagit nya ägardirektiv för Lulebo. Det innebär att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet i Luleå ska ligga inom intervallet 45-55 procent.

Med det som bakgrund har Lulebo den 1 december 2015 sålt drygt 1600 lägenheter till Rikshem. I försäljningfas två sålde Lulebo 1278 lägenheter till Nordhalla Fastigheter med övertagande 1 september 2016. Vid en tredje försäljning såldes 126 lägenheter i Råneå.

Efter försäljningarna består Lulebos bestånd av ungefär 7400 lägenheter.