Lulebo

Styrelse

Styrelsen består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens och vd:s arbets- och ansvarsfördelning är reglerad i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Ansvarsfördelningen har fastställts av styrelsen.

För att kontakta styrelsen är du välkommen att e-posta Styrelseordföranden.

Emma Engelmark
Styrelseordförande

Gun-Britt Mårtensson
Ledamot

Claudia Henriksson
Ledamot

Rikard Aspholm
Ledamot

Mattias Karlsson
Ledamot

Mårten Ström
Ledamot

Birgitta Bergvall-Kåreblom
Ledamot

Anna-Stina Nordmark Nilsson
VD